Hem de parlar de pornografia?

La presidenta de l’Associació de Consumidors de Mitjans Audiovisuals de Catalunya manifestava amb claredat diàfana la necessitat ineludible de pares i educadors de parlar de la pornografia amb els nostres fills, i dir-los clarament que aquesta no és amor, quan no feia gaires dies que els mitjans de comunicació parlaven de la incidència ja dels menuts en la pornografia per mitjà d’internet.


En una xerrada feta per la Fundació Casa de Misericòrdia de Barcelona, durant la jornada del 8 de maig, el centre del temari presentat se cenyia a aquest títol d’encapçalament: Com enfortir la personalitat de l’adolescent que està a la mercè de l’alcohol i la pornografia com a activitats recreatives.


Tenim que el 60% de les Espanyes amb fills majors de 12 anys no supervisa l’ús que fan de la tecnologia els seus fills. Als Estats Units, és un 38% (segons dades). La indústria del cibersexe cru s’està consolidant i troba entre els adolescents i joves nous públics.


A la pregunta “què és la pornografia?” el diccionari de la llengua catalana ho explicita d’aquesta manera: “Ús i descripció de termes i de situacions majoritàriament considerats com a obscens perquè ultrapassen els límits de les convencions morals compartides.” D’altra banda, el diccionari de la Reial Acadèmia Espanyola és més clar pel que fa al tema: “Presentación abierta y cruda del sexo que busca producir excitación.”


I on es troba l’excitació? Doncs en els circuits clandestins (les sales X, les revistes en paper als quioscos, els sex-shops...). Tot aquest material és per posar-lo a l’abast del gran públic, menors inclosos.


S’està parlant gairebé que el 90% dels menors de 10 anys té accés a internet, ja en aquesta edat. I un de cada quatre té telèfon mòbil propi. I als 15 anys, el 94 % del jovent ja té mòbil amb connexió a la xarxa.


Quan se sol regalar un mòbil? Doncs en alguns casos és regal en la primera comunió. Els analistes assenyalen que un/a menor, amb 10 anys, ja es troba, encara que no vulgui, per primera vegada amb la pornografia. Tot i que l’inici per als nois és ja als 14 anys, mentre que per a les noies és als 16...


Què pot passar a un/a menor o adolescent o jove que, sense tenir coneixement del que està fent, es trobi en una situació com la comentada? Estem parlant de persones que encara no estan formades. Els especialistes posen de manifest que l’addicció a la pornografia, com l’alcohol, altera en desmesura, negativament, el desenvolupament neurològic dels adolescents i joves. Els desequilibra la personalitat i els predisposa molt negativament per a l’edat adulta.


Tot i que l’escola hi pot aportar, la família hi juga el paper principal. Uns i altres estan obligats a estar al dia de la tecnologia, com també per educar en una societat d’una manera saludable. Perquè ens solem trobar que el món digital ens obliga a créixer més ràpid del que es preveu en altres àmbits, molt abans que ens puguem formar com a persones.