Els llums led

Un díode1 led, acrònim anglès de light-emitting diode (díode emissor de llum) és un dispositiu semiconductor que emet llum d’espectre reduït. Al contrari de les làmpades d’incandescència que poden alimentar-se amb corrent altern o continu, el díode led només funciona amb aquest últim.


Actualment els llums led es poden utilitzar per a qualsevol aplicació de l’enllumenat. Els avantatges són el seu considerable estalvi energètic i la seva major vida útil, però també tenen certs inconvenients: són més cars que els incandescents (bastant més), però que no hi haurà cap més remei que adoptar-les, ja que els incandescents van deixar de fabricar-se l’any 2012, però pel fet de durar més garanteixen un estalvi important. Com sigui que Espanya és un dels països europeus amb la llum més cara d’Europa, cal espavilar-se i veure la diferència que hi ha entre elles. 


Les bombetes led de baix consum costen al voltant de 7 euros, però tenen 50.000 hores de vida. Abans es fabricaven solament amb llum blanca (llum freda), però ara existeix molta més varietat de potències i colors, de manera que poden escollir les varietats tant de calor com color.


En el cas dels “tubs fluorescents” de baix consum consumeixen menys energia (fins a un 80% menys) i produeixen la mateixa quantitat de llum que les de filament. Amb les led cal tenir precaució perquè contenen mercuri, de manera que han de ser tractades com un residu perillós. Al ser més cars, canviar totes les bombetes i tubs fluorescents per led d’un habitatge pot resultar onerós. Si es pot suportar la despesa val la pena canviar-les totes, però a les llars de baix pressupost els resultarà millor instal·lar led en aquells punts on el llum està encès durant hores, com pot ser a les escales de trànsit, habitacions d’estar, cuines, despatxos, etc., on es fa la despesa energètica més important, mentre que a la resta d’estances que no s’usa gaire el llum es poden anant canviant a mesura que es vagin fonent les tradicionals.


Els preus de mercat de les bombetes d’ús domèstic oscil·len entres els 7 i els 39 euros segons els tipus i marques.


L’any 2012, la companyia Seul Semiconductors va presentar l’nPola LED , cinc vegades més brillant que el led estàndard. Aquell nou led aconsegueix 500 lumen/w contra els 100 lumen/w obtinguts fins a aquell moment.


  I ara el pitjor dels led: són perillosos en cas de trencadissa.

Què s’ha de fer en cas de trencament de la bombeta o del tub de llum fluorescents?


Les bombetes i tubs contenen mercuri, poden contenir-ne entre 5 i 10 mg. Quan un llum d’aquestes característiques es trenca, el mercuri emet gas i pols, agents nocius per a les persones. Per tant es recomana seguir aquests passos en cas de trencada: 


• Ull viu de no ferir-se la mà al recollir els vidres trencats
• Ventileu l’habitació durant un mínim de 15 minuts
• Apagueu l’aire condicionat, calefacció o ventilació si es troben en marxa
• Retireu amb cura els fragments de vidre i pols usant paper rígid o cartó a manera de pala i col·locar-los en una bossa que no tingui perill de trencar-se
• Netegeu l’àrea amb papers d’un sol ús. Després, poseu-los a la mateixa bossa
• No utilitzeu aspiradora per retirar les restes de superfícies dures, ja que el mercuri queda a la bossa de la màquina i es va evaporant gradualment.
1. Díode: De vegades se’l denomina rectificador, ja que és un dispositiu capaç de convertir un corrent altern en corrent continu mitjançant un muntatge especial anomenat pont rectificador.