Medicaments genèrics

Suposadament aquest article no mereixerà gaire interès per a moltes persones, ja que les farmàcies hauran donat prou informació als seus clients sobre l’eficàcia, seguretat i altres detalls sobre els específics genèrics; de totes maneres aportem aquest article per si alguna persona necessita aclarir algun punt en particular.
Per a més entenedor, el presentem en règim de preguntes i respostes:

Què són els medicaments genèrics?
Un medicament genèric és aquell producte que presenta la mateixa composició qualitativa i quantitativa que el medicament original. Es reconeix per tenir en l’etiquetatge les sigles EFG (equivalent farmacèutic genèric).

En què es diferencia el medicament genèric dels de marca?
La principal diferència està en la denominació, el medicament genèric té la mateixa eficàcia medicinal que l’específic original, ja que els genèrics es comercialitzen al mercat una vegada que la patent del medicament original ha caducat, i per aquest motiu ha estat autoritzat pel Ministeri de Sanitat comercialitzar-los sota aquell nom.
 
Quines són els avantatges dels medicaments genèrics?
L’avantatge principal dels medicaments genèrics radica en l’estalvi del preu de venda al públic, que pot suposar fins a un 60% menys que el preu del medicament original, ja que els genèrics no paguen a l’empresa farmacèutica que els va crear, diguem-ne la patent.

La qualitat dels genèrics és igual a la dels seus originals?
De fet són els mateixos però sense “impostos”, a més aprovats i reconeguts pel Ministeri de Sanitat. De totes maneres si una persona dubta de la seva transparència pot consultar qualsevol punt a l’Agència Espanyola de Medicaments i Productes Sanitaris (AEMPS) atenent que és l’organisme encarregat de revisar, avaluar i autoritzar la informació dels genèrics. També es pot consultar a través de la pàgina web www.agemed.es o al telèfon 902 510 100.

Són realment més econòmics els genèrics?
Sí. El Ministeri de Sanitat és l’autoritat competent que posa el preu màxim dels medicaments genèrics, assegurant-se que no sigui superior al de l’original de referència, que mai ho seran. Els genèrics són més barats, ja que el laboratori que els va crear ja ha superat la patent i a més, ja estan amortitzats els costos de recerca, i el Ministeri a la vegada és el que ha posat el preu de venda sense que per aquest fet disminueixi la qualitat i l’eficàcia del genèric. Normalment la majoria tenen el preu un 60% inferior que els originals, i en alguns casos el 50% .