Pau a la Terra als homes de bona voluntat

Pau a la Terra als homes de bona voluntat, llegim cada any l’anunci que l’àngel enviat per Déu fa als pastors. Un anunci que es repeteix any rere any per tal de fer-ne memòria. El papa Francesc, per la celebració de la cinquantena Jornada de la Pau amb el seu missatge de l’1 de gener de 2017, posava de manifest, fent un desafiament als homes i dones de bona voluntat, especialment als catòlics i als polítics, la voluntat que la pau s’instaurés arreu.

Què és la voluntat, de què tant es parla? El filòsof alemany Friedrich Nietzsche (1844-1900), definia la voluntat com allò que interiorment motiva una acció. Algú diria que la voluntat és alguna cosa per fer, però a la vegada dotada de certa independència. Certa independència seria quan la voluntat la supeditem a uns valors morals, i sobre aquests actuem o deixem d’actuar. Així, estaríem parlant d’una voluntat positiva o també d’una bona voluntat.

La consciència hi té molt a veure, amb aquest plantejament. I de la consciència direm que és un estat de la ment que permet prendre decisions de manera racional: pensades, reflexionades, meditades. És on es percep la realitat del que estem fent, i es té la noció o coneixement del propi jo, és a dir, d’un mateix. Tot i que aquesta consciència es troba en estudi tant de la psicologia com de la filosofia de la ment, nosaltres la situarem en l’actitud de la persona quan ha de prendre decisions, en què el raonament té un paper important.

La filosofia posa de manifest que les qüestions més profundes que es planteja l’home giren sovint al voltant de la voluntat. La persona fa o desfà segons la voluntat de voler fer les coses; segons la seva consciència. Una consciència que pot estar supeditada a uns valors morals. Recordem que el valor moral determina la rectitud del comportament basant-se en allò que es pot fer a fi de bé o no.

Pocs dies després de les eleccions catalanes i amb uns resultats que han revalidat la majoria independentista, es posa de manifest, en aquesta època de Nadal, que s’ha d’anar a la recerca de les bones voluntats. El papa Francesc, a l’inici d’aquest escrit, posava en relleu la responsabilitat que tenen tant els polítics com els catòlics en el tema de la pau, però calia bona voluntat per aplicar-la.

Amb vista a l’any nou caldrà posar les bones voluntats sobre la taula en favor de la pau i la convivència entre l’Estat i Catalunya deixant de banda un 155, facilitant la sortida dels presos polítics, buscant vies de negociació i diàleg. Qui té més poder té més responsabilitats. No es pot donar la mà amb el puny clos altra vegada, ni caure en errors passats, seria recular, tornar enrere. Només es pot fer des de la bona voluntat, a partir de les reflexions fetes; d’altra manera, no.