Un toc d’atenció a la Conca

El dia 8 d’aquest mes, el Diari de Tarragona va publicar un ampli detall de l’estat demogràfic de la província comparant-ne els censos dels anys 2016 i 2017. D’allí vam extreure les dades referides a la Conca, que no ha estat precisament alentidores, que diguem.

No obstant no ens alarmem, les anomenarem “símptoma”, un toc d’atenció, però tenint present que la paralització demogràfica dels pobles pot acabar en involució si no es prenen mides oportunes. Per tant, creiem que tots plegats hem de fer una anàlisi estructural de la marxa de la Conca per treure’n les conseqüències necessàries. Les dades que observaran són en la majoria de pobles negatives, però no desgavelladores; sí que són una fiblada a l’estat d’ànim dels habitants i un toc d’atenció a les autoritats provincials i les locals que hagin tingut pèrdues, les quals hauran d’analitzar la situació amb tranquil·litat.

Hi cap la possibilitat que els índexs negatius es deguin a la diferència estadística dels naixements i defuncions, però si s’han donat també per canvis de residències, serà perquè el poble no els ha donat l’oportunitat d’arrenglerar la seva vida laboral amb el seu propi estatus, i aquí és on les autoritats han de treballar per crear tipus d’activitats que permetin alinear la joventut a la vida social local. Potser seria bo no destinar tants capítols dels pressupostos a festes i més a activitats que produeixin riquesa local.

Un altre problema seran les dades de l’atur, que en quedar-se la gent sense feina haurà d’haver-la anat a buscar a un altre lloc. Les dades comparatives de l’octubre-novembre publicades en aquest setmanari el 5 de desembre són igual de preocupants, ja que dels 22 pobles de la Conca, a tots menys 3 els ha pujat l’atur. 

L’acreditat periodista Epi Mestre, en un acurat article del dia 29 de desembre en aquest setmanari, fa referència al total de baixes anuals hagudes a la Conca, assenyalades en un total de 140 persones, quantitat que ja hauria de preocupar més a les autoritats comarcals, a les quals també instem a buscar sortides antifugida.

No dubtin que les forces vives de cada poble es preocupen pel benestar i la prosperitat del seu nucli, motiu pel qual quedem esperançats amb vista al futur.