Traces i manyes

Iniciem uns articles que creiem que seran de bona acceptació per als principiants en les tasques manuals. No així en els professionals dels oficis, ja que a ells no els és necessari explicar-los cap estratagema, ja que se les saben totes; en canvi els no versats es poden trobar torbats en alguna manipulació, llavors esperem que aquests modestos consells els serveixin per gaudir de manyes, destreses, interpretacions i aplicacions i, per què no, els ajudin a fer-los més plaent els temptejos del bricolatge i les manyes de la vida comú. 

Manera de conservar la pintura d’un pot ja obert 
Freqüentment el bricolador, després d’haver obert un pot de pintura i que li’n sobri una bona part, si tanca el pot malament, quan l’obri de nou passat un temps es troba que dins s’hi ha format un tou de pintura plastificada o que ha quedat simplement seca. Doncs bé, els explicarem un truc perquè això no els passi i puguin aprofitar el sobrant inclús fins a mesos més tard. En aquest cas s’ha de seguir aquest senzill procediment: quan s’ha acabat de pintar cal deixar el pot en repòs perquè en quedi el nivell estabilitzat. Després s’ha de tirar dins del pot una pel·lícula d’aiguarràs que cobreixi uns mil·límetres el sobrant. Amb un pinzell mullat d’aiguarràs netejar les vores del pot i de la tapa i tancar-lo ben ajustat, si convé donant uns copets de martell a la tapa. Amb cura, posar el pot a una prestatgeria sense sacsejar-lo, o sigui que l’aiguarràs no s’hagi barrejat amb la pintura i hi hagi quedat per damunt. 
Seguint aquest procediment poden passar mesos abans de tornar-lo a obrir, i quan es faci de nou es trobarà la pintura apta per pintar com si de l’obertura inicial es tractés.

Maleïts claus que esberlen la fusta
Els no iniciats en treballs de fusteria es poden trobar en moltes ocasions haver de clavetejar un llistó o una tira de fusta sobre una altra i que en clavar-li el clau s’obri la fusta. En aquests casos aquell llistó acaba sent inaprofitable i s’ha de canviar per un altre. 
Bé, hi ha una sistema ben senzill per evitar els esberlaments. Simplement cal picar la punta del clau amb un lleuger cop de martell per treure-hi la punteta fina. Fent-ho així els claus es clavaran sense problemes, sense cap ensurt per al bricolador.

Què volen dir els números que porten els ous?
Actualment és manat per la llei que els ous surtin al mercat amb un número llarg plasmat a la closca. Moltes persones n’ignoren la interpretació. Procurarem aclarir el concepte. Per exemple, el número d’aquest ou de la imatge:
El primer número (en aquest cas, el 3) pot ser 0, 1, 2 o 3. Aquest números són els més importants del codi. El numero 0 vol especificar que la gallina que ha post ha estat criada amb pinso ecològic. Si porta el número 1, la gallina ha estat a l’aire lliure al camp. El número 2, que l’ou ha estat post a terra dins una nau, i el 3 que la gallina ha estat criada i pon els ous en gàbies dins la nau (o sia, en el cas del 3 és l’ou menys ecològic).

Les dues lletres consecutives indiquen el país d’on es originari l’ou. En el cas del nostre exemple, “ES” vol dir “Espanya”. I la resta de números s’interpreten d’aquesta manera: els dos primers indiquen la província d’on procedeixen els ous, el tres següents el municipi, i els altres identifiquen fins i tot la granja d’on són originaris.

Si algun dia disposem d’informació detallada de les nacions, províncies, municipis i granges identificatives (que ha de ser exhaustiva), ja els donarem la informació.
Per avui ja n’hi ha prou; fins a una nova ocasió.