L'exemple del mal exemple

L’exemple del mal exemple” és el títol que encapçala un curt article que feu un articulista de relats curts i que escrivia amb molta facilitat. Per tal d’educar bé, posava com a exemple el que no s’havia de fer mai. Així, als qui veien o sentien accions maldestres d’uns altres els quedava clar que no havien d’obrar d’aquella manera.

Aquest articulista posava de manifest que Michel Montaigne, en un dels seus assaigs, posava evident que mitja dotzena de nois anaven cada dia a casa d’un senyor que els ensenyava música i a tocar algun instrument. El cas era que, un dia a la setmana, els portava sota la finestra de la casa d’un que tocava malament i desafinava. Després de tenir-los allà una estona escoltant, aquell dia la classe s’havia acabat. Es donava per entès que aquells alumnes havien après la lliçó.

El nostre amic parteix de la idea o pensament que, qui és alumne, allà a on va, hi va per a aprendre. Per tant, hi ha una consciència preestablerta del que un ha de fer i del que no ha de fer. La vida de les persones se’ns manifesta com un aprenentatge de la mateixa. Aprendre del que s’ha fer i del que no s’ha de fer. Perquè això passi, cal tenir consciència del que volem fer a fi de bé.

Si d’entrada no tenim aquest sentit de la vida molt ben integrat, difícilment aprendrem a comportar-nos el que s’entén per bé. En el món de la política actual, sembla que tenir consciència per aprendre a fer bé les coses no en forma part. Perquè si alguna cosa s’ha fet malament, al meu entendre, és no saber escoltar i no aprendre a dialogar. No es pot acceptar d’un polític la mala educació. O que parteixi de la idea que perquè l’altre pensa de manera diferent ja no pot ser valorat i considerat. Veient aquests mals models, s’hauria de modificar l’actitud en bé del país. Però això no passa.

Si la consciència és un estat de la ment que permet prendre decisions de manera racional, i quan diem racional —en el bon sentit de la paraula— entenem que estem parlant de la capacitat de la raó, i quan diem raó, ens referim a l’estat de la ment que consisteix a aplicar normes en el pensament per obtenir judicis, observacions comprovables, i des d’aquestes reflexions es pot aprendre.

Els alumnes aprenien dels errors dels altres. Em queda lluny que la nostra societat tingui capacitat per fer-ho.

Un pedagog de la llengua deia: “El millor mètode per aprendre una llengua consisteix a llegir els bons escriptors”. És a dir, que el pitjor mètode seria el de llegir els mals escriptors. Com deia un amic, no es pot aprendre ni llengua, ni música, ni res, a partir del que està mal fet!