Josep Andreu ja torna a ser per cinquena vegada, alcalde de Montblanc

Al punt del migdia s'iniciava l'acte de constitució del nou ajuntament 2019-2023

Montblanc

Josep Andreu ja torna a ser per cinquena vegada, alcalde de Montblanc
Josep Andreu ja torna a ser per cinquena vegada, alcalde de Montblanc | Epi Mestre

A les 12 del migdia ha començat el ple de constitució del nou ajuntament de Montblanc per al període 2019-2023;  i ho ha fet amb la tradicional constitució de la mesa d’edat, amb el regidor de més edat, Josep Andreu i el regidor més jove, en aquest cas, Gerard Ferré.

 

Acte seguit s’ha procedit a la constitució de la Corporació, moment en el que els regidors han abandonat l’espai que ocupaven entre el públic i posteriorment, ha arribat l’altre punt, que era el de la presa de possessió dels regidors. Tots els regidors tant d’Agrupament Catalanista com de Junts per Montblanc, han jurat el càrrec segons la fórmula de l’AMI, després de que divendres, un total de 6.000 càrrecs electes a les eleccions municipals del 26 de maig van rebre les targetes on l’AMI proposava un text per prometre el càrrec en els plens de constitució i on s’hi expressa el compromís amb la República Catalana: “Per expressió democràtica de la voluntat ciutadana, manifesto el ferm compromís amb els valors de la república catalana i declaro que continuaré treballant per la construcció d’una Catalunya políticament lliure, socialment justa, econòmicament pròspera i territorialment equilibrada”.  Per la seva banda, el regidor del PSC, va jurar i prometre fidelitat al poble de Montblanc.

 

Acte seguit, va arribar el quart punt d’aquest ple de constitució que va ser el de donar compte de l’acta d’Arqueig i ja en el cinquè punt, es va donar compte de la comprovació de l’inventari municipal.

 

Arribats al sisè punt, va ser quan es va procedir a l’elecció de l’alcalde i posterior presa de possessió. Tots tres grups presents al nou consistori van presentar el seu cap de llista com candidat a l’alcaldia i tots els grups van acordar que s’escollís alcalde mitjançant vot secret, sent els candidats, Josep Andreu, Marc Vinya i Juanma Cabello. Realitzada la votació, el regidor de la mesa més jove, va procedir a obrir l’urna i comptar els vots, obtenint Josep Andreu d’Agrupament, set vots; Marc Vinya de Junts, cinc vots i Juanma, del PSC, un vot. Per tant, Josep Andreu va ser proclamat per majoria absoluta alcalde de Montblanc per a la legislatura 2019-2023.

 

Visiblement emocionat, Andreu va prendre possessió del càrrec i una vegada amb l’alcalde ja elegit, els diferents grups van tenir el seu torn de paraula, sent finalment, el flamant alcalde, Josep Andreu l’últim en intervenir. Andreu va destacar que serà la legislatura de la piscina coberta; no faltant un record pels regidors que ja no hi són i desitjant una molt bona feina als nous. També, va lamentar que no s’hagués arribat a un govern de consens i va prometre corregir errors de l’anterior legislatura i va informar que seria la seva última legislatura.

Josep Andreu ja torna a ser per cinquena vegada, alcalde de Montblanc