Les obres d’urbanització del carrer General Castellví aniran a càrrec de l’empresa Tecnofirmes

Montblanc

L’empresa Tecnofirmes serà finalment l’encarregada de realitzar les obres d’urbanització i dotació de serveis del carrer General Castellví de Montblanc.

Les obres, amb un pressupost de 205.645,48 euros, es realitzaran en el tram entre l’avinguda Nostra Senyora de Montserrat i el carrer Palau Dolcet i consistiran en l’enderroc i formació de l’esplanada del nou carrer; la pavimentació de la calçada i de les voreres del carrer; la construcció de les tanques i portes per separar vialitat i parcel·les; millora i manteniment de les xarxes de clavegueram i de distribució d’aigua; la preinstal·lació de telefonia; i la instal·lació elèctrica en baixa tensió, de l’enllumenat públic, de gas i per a telecomunicacions.