La subscripció

Veig que a la bústia hi ha alguna cosa. M’hi apropo i m’adono que ja hem rebut la publicació a casa. De fet no és novetat, ens espera com cada vegada, a vegades pot arribar un dia abans o després, però sabem que en un moment o altre sempre hi és. Ben bé com si d’un regal es tractés, la trec de la bústia i me l’emporto cap dalt. En els propers dies dedicarem algunes estones a anar-la fullejant, a llegir-ne alguns articles, a assabentar-nos d’això i d’allò.

 


Ser subscriptor d’un diari, setmanari o revista, d’una publicació, doncs, té molts avantatges. El primer i més evident és que no l’has d’anar a comprar físicament cada vegada. Però també hi ha el fet de la diversitat informativa o de coneixement. Posem per cas que estem subscrits a una de les nostres publicacions preferides: en principi la llegim perquè ens interessa els temes que tracta; però no només hi ha un interès temàtic, segurament també ens sembla atractiu com plantegen els articles, la mirada del mitjà de comunicació. I així com ens informem sobre allò en què ja teníem interès, també anem parant atenció a d’altres articles en què no ens hauríem inicialment aturat, que no haurien motivat la compra de la publicació, però que els trobem i també els mirem, i decidim si dedicar-los una estona o no. Com que ja tens la publicació davant, aprofites i vas fent de tastaolletes, també.

 


A més de tots aquests, també hi ha altres motius que porten un lector a seguir un diari, setmanari o revista amb aquesta fórmula de la subscripció (o sense, però comprant-lo regularment). Una d’aquestes raons és la presència d’autors i col·laboradors fixos, periòdics o esporàdics que no ens volem perdre, perquè ens donen visions pròpies i bons punts de vista. Molts tenim autors i autores de referència que llegim sovint, alguns escriuen sobre un mateix tema, polític, cultural, familiar, esportiu, etc.; i tracten aquestes qüestions des de la seva visió, que particularment ens interessa, i que considerem que ens ofereix més perspectiva. Altres autors escriuen sobre diverses temàtiques, són col·laboradors que poden tenir experiències en diversos camps, altres aporten reflexions i connecten àmbits més propers o llunyans per fer-nos pensar, per qüestionar-nos alguns aspectes, per subratllar-ne d’altres. Aquests autors ens ajuden a entendre el dia a dia, a reflexionar, a veure el món des de més angles, des de la ironia fins al relat, des d’allò que més quotidià ens resulta fins a allò que més ens encurioseix, perquè desconeixíem. Siguin com siguin els col·laboradors d’un mitjà, tots ajuden a crear una visió del món, a formar-se una opinió.

 

 

Per a aquesta finalitat, l’habilitat d’escriptura és una bona aliada. Saber expressar idees i que s’entenguin, escriure correctament no només ortogràficament, sinó també sintàcticament, donar coherència i cohesió al text o fer fluir la narració són eines necessàries.

 


Hem parlat d’autors i col·laboradors, i aquí hi incloem també els redactors, les persones que estan en el dia a dia, les que realment fan possible. Són els que seleccionen les notícies, els que n’elaboren el contingut, els que el presenten. Són la columna vertebral informativa, però que també expressen la seva opinió en l’editorial.

 


Uns darrers motius per a una subscripció inclouen el sentit visual, el fet de comptar amb un disseny que ens resulti net, clar, organitzat, amb bones fotos, combinacions de lletres, mides i colors, etc. Diuen que un dels principis bàsics és que cal que el text respiri, és a dir, que no estigui atapeït al màxim, sinó que hi hagi espais i marges entre textos. I evidentment que es pugui llegir, sinó poc es podrà transmetre amb efectivitat.

 


A vegades també la subscripció la fem per donar suport a un mitjà de comunicació, a un rotatiu. Perquè ens sembla important que hi sigui i així hi contribuïm. Perquè en compartim el territori, els valors, potser.

 

 

És clar que amb tantes publicacions interessants no donem a l’abast, normalment o bé comprem les publicacions de tant en tant o anem a la biblioteca més propera a llegir-la. Això és el més habitual, perquè ens interessen temes diversos i diferents mitjans. Tot i així, una subscripció a una publicació escollida també pot ser com un petit obsequi comunicatiu, informatiu o cultural que ens fem periòdicament.