Un nou impuls al llegat artístic de Palau Ferré

Aquest mes d’agost fa 97 anys que va néixer el nostre avi-tiet, el pintor, escultor i ceramista Maties Palau Ferré (Montblanc 1921-2000). Així, d’aquí tres anys, el 2021, en serà el centenari.
Els centenaris són sempre el millor dels moments per explicar, reconèixer, difondre i divulgar l’obra de personalitats que, pel motiu que siguin, han deixat una empremta positiva a la societat. D’exemples en tenim molts en l’àmbit de la medicina, de la política i, sobretot, en els àmbits humanístics: escriptors, poetes i artistes, com és el nostre cas. Així, les commemoracions -i si són centenaris, millor que millor- són útils per posar d’actualitat, de nou, la trajectòria i la contribució de la persona homenatjada a la col·lectivitat. 

Els centenaris tenen, a més, un doble focus: el primer, el de les persones que l’havien conegut, els seus coetanis, que poden recordar i compartir moments i experiències, a més de la interrelació i l’impacte de l’obra en el seu moment. L’altre focus és el de les noves generacions, el d’aquells que només tenen constància dels esdeveniments per la transmissió de les generacions més grans, tot i que per cronologia no van poder-hi conviure, la que recull l’herència del passat, la reinterpreta, l’assumeix o la transforma. 

En el cas de Palau Ferré, la creació ja l’any 2001 de la Fundació d’Art i el Museu on s’exposa una mostra de la seva obra a Montblanc, a la seva casa pairal, tenia entre els seus objectius fundacionals precisament permetre aquesta transmissió generacional, a més de components també cabdals, com el de la conservació patrimonial o el d’enfortir el vessant artístic i cultural de Montblanc i la Conca de Barberà, amb el corresponent moviment turístic que això permet. 

Durant aquests anys s’han anat duent a terme actuacions d’interès que han permès anar creant un pòsit cultural destacable. Pensem, entre d’altres, en la publicació de llibres temàtics com els del Discurs artístic de la sardana (2004) i La rosa de l’amor (2006), els congressos internacionals corresponents, amb especialistes de la qüestió, i les visites lliures o guiades tant a visitants propers com als programes d’intercanvi d’estudiants internacionals, especialment anglesos, francesos, alemanys i italians. Aquest seguit de passos es veurien ampliats el 2011, coincidint amb el 90è aniversari de l’artista, amb l’exposició “Palau Ferré i el seu paradís”, del Museu d’Art Modern de Tarragona (MAMT), que tingué una inauguració multitudinària, amb la publicació del llibre homònim que avui pot trobar-se a moltes biblioteques i universitats, i amb l’edició d’un documental que detalla a través d’imatges poc conegudes i nombroses entrevistes la seva trajectòria singular. 

Més recentment, des d’aleshores i fins avui, i aprofitant els nostres estudis d’història, filologia i comunicació, des de la nova generació familiar dels net-nebots de l’artista també hem dut a terme iniciatives que cal remarcar, començant per l’exposició “Palau Ferré retourne a Paris”, que el 2013 va portar de nou l’imaginari de l’artista a la capital francesa, on havia viscut a finals dels anys cinquanta i els primers seixanta. També durant aquests darrers anys s’han realitzat estudis acadèmics i interdisciplinaris sobre l’art de Palau Ferré, que combinen la vessant pedagògica de les obres i la història de l’art, així com s’ha participat en congressos especialitzats. Els estudis acadèmics, els articles de divulgació i els congressos s’han anat publicant i presentant, des de la Segarra al Vallès, des de l’Urgell a l’Empordà, des de València al Solsonès, passant pel País Basc i Navarra i, és clar, a la Conca de Barberà i Montblanc. 

Els centenaris són moments especials i, així, amb la mirada posada al 2021, creiem que és hora de plantejar un nou impuls al llegat artístic de Palau Ferré a través dels seus valors. Així, en aquests tres anys, ens proposem treballar en diferents línies:

1. La catalogació de les obres. La recerca ha de continuar sent un dels punts importants del llegat de l’artista. La catalogació, datació i anàlisi dels quadres, de les ceràmiques i de les escultures que avui es troben en col·leccions privades per tot el món. El període, les interrelacions amb altres artistes i les influències internacionals han de ser nous focus d’estudi que emmarqui la singularitat de Palau Ferré en el context. 

2. El relat museístic. Com l’estudi, la divulgació ha de ser un dels pilars fonamentals. Així, el Museu, com a espai neuràlgic, ha de modernitzar la seva museïtzació, el seu relat, perquè els visitants puguin copsar totes les dimensions de l’artista. Per fer-ho, caldrà una actualització i adequació tècnica que caldrà anar valorant. Ja hi estem treballant.

3. El món educatiu. Al llarg d’aquests anys han estat nombroses les iniciatives sorgides del món educatiu per treballar al voltant de l’artista. Cal reforçar aquests projectes que ofereixen un valor afegir a l‘ensenyament i donar tot el suport i les eines necessàries a mestres i professors perquè puguin tirar endavant els seus projectes, des de la llar d’infants fins a batxillerat, i també al món universitari i adult, ja que durant tota la vida estem aprenent.

4. Les sinergies territorials. Montblanc i la Conca de Barberà és el paradís artístic de Palau Ferré. Així, cal enfortir els vincles i les col·laboracions amb l’associacionisme i les empreses de les nostres comarques, el teixit cultural i dinamitzador del nostre territori. Són diversos els agents que treballen amb excel·lència per enfortir la cultura, les lletres i les arts i, així, és necessari teixir vincles que sumin en les diferents direccions: mà estesa a noves propostes.

5. Un turisme de qualitat. Montblanc i la Conca de Barberà tenen en el turisme familiar i de qualitat un dels seus atractius. La complementarietat d’una experiència artística en reforça aquest imaginari i permet als visitants gaudir de l’art contemporani des d’una nova perspectiva i amb un relat universal obert a tots els públics.

6. Els valors. Tots aquests elements han de pivotar, és clar, al voltant de la concepció vital de l’artista i dels valors que el caracteritzaven, el de la llibertat, la pau i la solidaritat. Si durant la seva trajectòria van ser nombroses les obres d’art que van permetre contribuir a l’impuls d’iniciatives socials, culturals i de cooperació, també avui cal preservar-ne els valors i que aquests siguin un element transversal del seu llegat. 

Així, aquests tres anys que queden fins al 2021 han de contribuir a enfortir aquest seguit d’àmbits que permetin que el centenari sigui, de nou, un moment àlgid on l’artista i els seus valors contribueixin a mirar amb esperança el futur. 

* També signa l'article: FRANCESC MARCO-PALAU