Cultura restaura dos pergamins, dels segles XVI i XVII, del fons de la Comunitat de Preveres de Santa Coloma de Queralt

Santa Coloma de Queralt

El Centre de Restauració de Béns Mobles de Catalunya (CRBMC) del Departament de Cultura ha restaurat el capbreu de la Comanda d’Horta de Sant Joan, de la castellania d’Amposta, pertanyent al fons de la família Castellarnau, i dos pergamins, dels segles XVI i XVII, del fons de la Comunitat de Preveres de Santa Coloma de Queralt.
 
Els pergamins provenen de fons religiós. El primer, que data de l’últim quart del segle XVI i té unes dimensions de 211 x 327 mm, és una petició al degà d’Igualada perquè el prevere de Santa Coloma de Queralt pogués sortir de la presó. El segon, que data del primer quart del segle XVII, té unes dimensions de 316 x 471 mm. i és una disposició papal sobre la veneració de relíquies. Ambdós conserven els seus segells pendents, dins de una caixa de llauna estanyada.
 
Els pergamins tenien els suports molts deshidratats, així com brutícia i pols generalitzada, deformacions i plecs derivats d’un antic sistema d’emmagatzematge, i les seves tintes estaven esvaïdes i amb pèrdues. La principal alteració, però, la presentaven els segells pendents en ambdós pergamins; de cera, en el cas del pergamí amb la petició al degà d’Igualada per a la sortida de la presó del prevere de Santa Coloma de Queralt, i de lacre, en el pergamí de la disposició papal sobre la veneració de relíquies. En ambdós casos, els segells es trobaven fragmentats i amb punts d’oxidació en la superfície de les llaunes estanyades que els conserven.