Obres de millora a la plaça de la Pau de Santa Coloma de Queralt

Santa Coloma de Queralt

La plaça de la Pau, o, per a molts, el Convent, ja fa uns mesos que viu una remodelació. Les obres d’arranjament a la plaça es van iniciar amb l’objectiu de convertir aquest espai en un lloc de gaudi, de reunió, un espai per realitzar-hi actes i esdeveniments.

Les intervencions se centren, d’una banda, en el paviment, amb l’extracció de les lloses de pedra, que seran reutilitzades per al paviment del jardí del castell dels Comtes, i la consegüent pavimentació de la plaça, per corregir així l’evacuació d’aigües pluvials que afecten l’ermita. També s’ha renovat el paviment del vial que travessa la plaça, on es permetrà la circulació de vehicles, però es delimita l’espai amb un color de paviment diferent del de la plaça. Per altra banda, com ja és visible, s’està millorant el sistema d’escales, que han quedat substituïdes per unes grades que permetran arribar fins a un mirador i corregir els problemes de seguretat que havien generat les escales anteriors. Amb la idea de visibilitzar millor i atorgar un paper principal a l’església de Santa Maria de Bell-lloc es van talar els arbres i també es renovarà i complementarà l’enllumenat. Com en l’anterior plaça, també s’hi ha col·locat una font, i un cop acabat el paviment també hi haurà bancs.

En el projecte d’obra inicial es preveia la senyalització al paviment del claustre del convent; per aquest motiu s’encarregà a l’empresa Iber, d’arqueologia, patrimoni i turisme, que dugués a terme una recerca arqueològica amb un georadar i unes prospeccions que permetessin intuir el perímetre del claustre que hi havia hagut annex a la mateixa església. Malgrat tot, aquestes indagacions han resultat nul·les i és per això que no se senyalarà el claustre. L’arqueòloga del Departament de Cultura va visitar les obres, veié el resultat de l’estudi i ha felicitat l’Ajuntament per la iniciativa de la recerca, però veient els resultats va recomanar de no assenyalar allò que no es pot delimitar amb cap mena d’exactitud.

Aquestes obres d’arranjament i millora de la plaça de la Pau, que en un primer moment s’havien d’enllestir a finals de l’any passat, s’han allargat i està previst que en els propers mesos quedin finalitzades. Durant aquest temps, l’entrada a Santa Maria de Bell-lloc es veurà limitada en funció de les tasques que es duguin a terme, però hi ha la seguretat que un cop finalitzades, l’espera i els inconvenients que hagin ocasionat donaran pas a un espai d’esbarjo, a un espai viu, a un espai per a tots i totes.