Jordi Albalat serà el representant de l'Ajuntament a les comissions de garanties d'admissió

Les comissions de garanties d'admissió són les comissions que estableix el decret d'admissió d'alumnes als centres sostinguts amb fons públics

Montblanc

Jordi Albalat
Jordi Albalat | Cedida

La Junta de Govern de l'Ajuntament de Montblanc ha aprovat el nomenament de Jordi Albalat, regidor d'Ensenyament, com a representant del consistori a les comissions de garanties d'admissió per al curs 2019-2020 dels centres docents en què els ensenyaments estan sufragats per fons públics.

 

Jordi Albalat tindrà veu i vot a les comissions d'Educació Infantil i Primària i a la d'Educació Secundària Obligatòria, mentre que a la comissió de Batxillerat Artístic i de Cicles Formatius de Grau Superior tindrà veu però no vot.

 

Les comissions de garanties d'admissió són les comissions que estableix el decret d'admissió d'alumnes als centres sostinguts amb fons públics i vetllen, durant el període de matrícula ordinària, perquè totes les demandes de places escolars en centres sostinguts amb fons públics puguin ser ateses en la zona d'escolarització corresponent. També distribueixen els alumnes amb necessitats educatives especials entre tots els centres sostinguts amb fons públics. Durant tot l'any, distribueixen l'alumnat matriculat fora de termini, en el que es coneix com a 'matrícula viva'.