La majoria de femílies de les escoles de Montblanc volen el camí escolar

Entre els alumnes enquestats un 86’5% aposten per un camí escolar segur i senyalitzat que els permeti anar sols a l’escola

Montblanc

La majoria de femílies de les escoles de Montblanc volen el camí escolar
La majoria de femílies de les escoles de Montblanc volen el camí escolar

Les AMPES de l’escola Les Muralles i Mare de Déu de la Serra i la direcció dels centres continuen treballant per tirar endavant el projecte del camí escolar.

 

Una de les feines per traçar el camí escolar ha estat començar a conscienciar als pares i mares de l’escola. Per això les AMPES i les dues escoles han fet arribar als alumnes i als pares unes enquestes de mobilitat en què els han preguntat si es desplacen a peu o en cotxe, quant temps tarden per anar a l’escola, si hi van sols o acompanyats o si desitjarien tenir un camí escolar.

 

Entre els alumnes enquestats un 86’5% aposten per un camí escolar segur i senyalitzat que els permeti anar sols a l’escola. I entre les famílies enquestades, un 95’4% recolza el projecte del camí escolar. Aquestes dades demostren que el camí escolar és un projecte factible i desitjat per als nens i nenes i les seves famílies.

 

A finals del curs passat es van fer unes enquestes als alumnes, pares i mares que han permès tenir una radiografia de què opinen les famílies del camí escolar i quines són les seves conductes de mobilitat. Les famílies també van traçar en un plànol la ruta que feien per arribar a l’escola les Muralles o Mare de Déu de la Serra. Les AMPES han fet un buidatge d’aquestes dades i han marcat els carrers principals que utilitzen les famílies. En base a aquesta informació real, i sota les directrius de la policia local, es triaran els carrers més segurs i òptims per establir un camí escolar (amb diverses rutes) per a cada escola.

 

ENQUESTES ALS ALUMNES

390 alumnes de 2n de primària a 3r d’ESO van participar a les enquestes (un 58% de Les Muralles, un 28’7 % de Mare de Déu de la Serra i un 13, 1% de l’Institut Martí l’Humà). Una mica més de la meitat d’alumnes van a l’escola amb cotxe a primera hora i en canvi a la sortida, hi ha més alumnes que marxen a peu enlloc de vehicle (quasi un 55%). Pel que es desprèn de la opinió dels pares, el flux de cotxes al matí és més gran perquè els pares i mares aprofiten el trasllat cap a la feina per portar els nens a l’escola.

 

Pel que fa al temps que tarden els alumnes per arribar a l’escola quasi la meitat tarden entre 0 i 10 minuts, un 28% entre 10 i 15 minuts i un 15% entre 15 i 30 minuts. Per tant la majoria d’alumnes viuen a una distància que els facilita desplaçar-se a peu.

 

Els alumnes també aprecien i valoren anar a peu a l’escola ja que creuen que contribueixen a reduir la contaminació i que beneficia la salut. També ho troben divertit i això és important perquè aquest factor pot convèncer altres nens i nenes per anar a peu.

L’enquesta ha permès descobrir una dada interessant: els nens preferirien en primer lloc anar a l’escola en bicicleta (un 42%) i en segon lloc, a peu. Actualment l’ús de les bicicletes és testimonial, ni els carrers ni els aparcaments ajuden a dinamitzar-ho. Per això un altre objectiu de les AMPES és desenvolupar carrils bici que permetin als alumnes anar a l’escola amb aquest mitjà de transport autònom i net. 

 

que per fer això necessitem més infraestructura i és un projecte a uns anys vista, però ara les AMPES saben que seria un èxit perquè els alumnes ho demanen.

 

ENQUESTES A LES FAMÍLIES

406 famílies han participat a les enquestes. Un 30% de les famílies creuen que l’edat ideal perquè els nens vagin sols a l’escola és als 10 anys i un 16% creuen que ja hi poden anar als 8. Actualment quasi el 68% dels alumnes van acompanyats a l’escola perquè els pares creuen que és més segur, perquè no són prou autònoms o perquè van amb germans més petitons. Les famílies reconeixen que factors com anar amb altres nens, un camí senyalitzat amb voreres amples o menys trànsit afavoriria que els seus fills i filles anessin a peu i sols a l’escola. I també responen que el camí ajudaria als seus fills a ser més autònoms, a fer salut, a contaminar menys i a reduir el trànsit al poble.

 

COM SERÀ EL CAMÍ

El camí escolar tindrà diverses rutes, en base als carrers que més utilitzen els nens (dades extretes del buidatge dels plànols que es van passar a les famílies). Aquestes rutes estaran numerades i/o senyalitzades per colors perquè els nens i nenes les puguin identificar. Hi haurà unes senyals pintades i ben visibles que permetran seguir el camí. S’estudiarà si hi ha voreres que s’han d’ampliar, passos de vianants per afegir o arreglar o altres elements que ajudin a fer el camí més segur. També s’estudiarà la possibilitat de que certs comerços siguin “amics” del camí i si els nens/nenes tenen algun problema puguin demanar la col·laboració dels botiguers.

 

Per dur a terme aquestes millores s’haurà de comptar amb una partida pressupostària municipal, que l’Ajuntament de Montblanc hauria d’aprovar per tirar-ho endavant. Un cop fetes les millores i les senyalitzacions, el camí es podria posar en marxa.

 

Les AMPES de Les Muralles i Mare de Déu de la Serra tenen moltes ganes d’engegar el camí escolar perquè és un clar benefici pels alumnes, famílies, escoles i el poble en general.